ค้นหา Role ที่ต้องการ

ScoutSkill
เสริมทักษะ ต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพ

แหล่งรวบรวมหลักสูตรพัฒนาทักษะ เพื่ออัพสกิลให้คุณเก่งขึ้น เติมความรู้ เสริมทักษะความสามารถ ที่เป็นพื้นฐานในหลากหลายอาชีพ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ โดยเรารวบรวมหลักสูตรการเรียนรู้พื้นฐาน พร้อมแบบทดสอบวัดทักษะเพื่อรับใบประกาศนียบัตร (Certificate) ที่องค์กรชั้นนำต้องการและมองหาจากผู้สมัครงานในปัจจุบัน ทำให้คุณสามารถเพิ่มโอกาสและสร้างความโดดเด่น ให้มีโอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์หรือได้งานมากกว่าใครๆ

หลักสูตรแนะนำจาก Google ในโครงการสะพานดิจิทัล

หลักสูตรแนะนำ/ คอร์สยอดนิยม

หลักสูตรยอดนิยม ของคนทำงาน

ในโลกยุคดิจิทัล ถือเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คุณก็เป็นอีกคนที่สามารถเรียนรู้ ทักษะต่างๆ รวมถึงทักษะดิจิทัล เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างไม่มีขีดจำกัด และยังสามารถต่อยอดไปสู่การสมัครงาน หรือการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เช่นกัน

หลักสูตรแนะนำจาก Skooldio

หลักสูตรแนะนำ จาก SiamRajathanee

Top Roles In-Demand (real time)

Certificate ที่ต้องมี ไม่มีไม่ได้แล้ว!

Certificate การันตี ของมันต้องมี ไม่มีไม่ได้แล้ว

ใบประกาศนียบัตร (Certificate) คือ เครื่องการันตีความสามารถของผู้สมัคร เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่องค์กรชั้นนำมองหา เพราะจะทำให้ผู้ว่าจ้าง ได้รู้จักตัวตนและความสามารถของผู้สมัคร มากกว่าปริญญาหรือเกรดเฉลี่ยที่จบมา 

  • สร้างความพิเศษให้คุณมีความโดดเด่นมากกว่าผู้สมัครคนอื่น ๆ
  • เป็นสิ่งชี้วัดทักษะและระดับความสามารถ เพิ่มโอกาสให้คุณได้รับการยอมรับ จากองค์กรต่าง
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจให้นายจ้าง หรือผู้ประกอบการ
  • เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายงานหรืออาชีพ

งานที่แนะนำ

บทความ ที่น่าสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ

ค้นหาโอกาสในการเติบโตจากประสบการณ์ของคุณ
การศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์การทำงานหลัก

ค้นหา Role ที่ต้องการ

เรื่องเล่าจากคนมีทักษะ

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจ